Tag Archives: chồng ngoại

Hôn nhân dị chủng

Tối nay rảnh rảnh, đọc lan man tờ Sài gòn Tiếp thị thấy bài này không tệ, bèn post lên trước mời bà con thưởng lãm bình loạn.

Read more »

8 people like this post.