Tag Archives: ngô bảo châu

Chuyên môn vs. tư cách

Chuyên môn cao không hẳn là tư cách cũng cao. Chuyên môn không cao không đồng nghĩa với tư cách thấp. Khả năng làm toán không nhất thiết phải tỷ lệ thuận với sự chính trực. Một giải thưởng chuyên môn dù ngất ngưỡng đến đâu cũng không phải là bảo chứng đã miễn nhiễm với thói cơ hội. Read more »

26 people like this post.

Đám đông và nhà khoa học

“In solitude the mind gains strength and learns to lean upon itself”

(Laurence Sterne)

______________________________________________________________

1. Sáng tạo thì luôn đòi hỏi sự cô đơn và xa lánh mọi tạp niệm của đời sống. Giữ lòng thanh tĩnh trong hân hoan là điều kiện phải có cho mọi sáng tạo tinh thần. Nhà khoa học phải đạt đến trạng thái này để bùng nổ hay kết tinh lại năng lực trí tuệ ngoại hạng của mình.

Trạng thái solitude* đó (tạm dịch: hoan tịnh) đòi hỏi rất nhiều điều kiện, từ mức độ cá nhân cho đến xã hội, mới có thể đưa đến một sự tĩnh tại, solitude tuyệt đối, nền tảng cho mọi sự thăng hoa của trí tuệ. Read more »

3 people like this post.

Không thành công cũng thành nhân

 

Tin vui GS Ngô Bảo Châu đoạt giải thưởng danh giá Fields đến Sài Gòn trong một chiều mưa. Tôi cũng mừng, vì nhiều lẽ:

  • Là ngừơi Việt Nam, tôi có thêm một lý do chính đáng để hãnh diện về bộ gene xuất chúng của dân tộc. Bớt đi những hổ thẹn mà đám “con Rồng cháu Tiên” đã làm trứơc mắt thế giới. Read more »
8 people like this post.