Tag Archives: Nguyễn Trường Tô

Quay đầu là bờ!

“Mỗi thánh nhân có một quá khứ, mỗi  tội đồ có một tương lai”

(Oscar Wilde)

__________________________________________________________

Hôm nay, Nguyễn Đức Nghĩa ra tòa và nhận án tử hình. Không thể có kết cục nào khác với một tội ác ghê rợn dường ấy, trong khuôn khổ luật pháp Việt Nam hiện tại.

Không chống, cũng không ủng hộ án tử hình, nhưng tôi tin với một vài trường hợp, việc cách ly vĩnh viễn với xã hội bằng án chung thân, hay tử hình có thể là điều cần thiết. Lý do duy nhất biện hộ cho sự cần thiết này là ngăn ngừa khả năng tiếp tục thủ ác của tội phạm. Read more »

5 people like this post.